Informacijos šaltiniai

Puslapyje pateikta apibendrinta ir susisteminta informacija iš šių informacijos šaltinių:

www.4life.com 

www.immunity-4life.com

www.transferfactorresearch.com

lt.wikipedia.org

en.wikipedia.org

www.atfactor.ru

Hennen W.J. Enhanced Transfer Factor. Pleasant Grove: Woodland Publishing; 2000.

Hennen WJ. Transfer Factor. Pleasant Grove: Woodland Publishing; 1998.

Уильям Дж. Неннен. Трансфер Фактор Плюс. Типогрaфия СО.

 

Šioje interneto svetainėje pateikta medžiaga yra informacinio pobūdžio. Dėl produkcijos vartojimo rekomenduojama pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju.