Nuo Transfer Factor atradimo 1949 m. prasidėjo ilgos ir išsamios studijos, į tyrimus įsitraukė daugiau nei 60 šalių. Publikuota daugiau nei 3500 mokslinių darbų, tyrimams išleista daugiau nei 40 mln.USD.

 

Savo ruožtu, kompanija 4Life Research nuo pat įsikūrimo pradžios savo produktų formules kuria, pasitelkdama mokslinius tyrimus. Kompanijos veiklos efektyvumas ir patikimumas užtikrinamas bendradarbiaujant su akademinėmis asociacijomis, publikuojant mokslinius straipsnius, atliekant mokslinius tyrimus. 4Life Tyrimų ir plėtros komandą sudaro gydytojai ir mokslininkai, kurie užtikrina, kad 4Life visada būtų mokslinių pasiekimų priešakyje. Maksimali kokybė ir produkcijos efektyvumas - tai prioritetai, į kuriuos atsižvelgiama gamybos procese.

Kompanija 4Life atlieka ne mažiau kaip 20 analitinių testų prieš pristatant produktą prekybai. Šie išsamūs testai užtikrina produkto kokybę viso jo galiojimo ciklo metu. 4Life investavo virš milijono dolerių moderniausiai laboratorinei įrangai ir įsteigė vieną moderniausių analitinių laboratorijų!

Moksliniai tyrimai yra neatsiejama kompanijos 4Life Research vardo dalis, o juos kompanija grindžia inovacijomis, moksline baze ir švietimu. Šių tyrimų rezultatai publikuojami įvairiuose moksliniuose žurnaluose, įskaitant: Nutrition & Metabolism; Applied Physiology; Nutrition, and Metabolism; Journal of the International Society of Sports Nutrition; and Medicine & Science in Sports & Exercise.